Privaatsuspoliitika

Andmete töötlemine ja isikuandmete privaatsus.

Teenuse pakkuja, Pärnu Väikeloomakliinik, isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Solventum (registrikood 10276890 ) asukohaga Tallinna mnt 77, Pärnu, tel. 4430878 ja

e-post onlinekonsultatsioon@gmail.com

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuse pakkumiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus.

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs.

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebiteenuse töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada teenuse pakkumisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Teenuse pakkuja rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine.

Teenuse pakkumine toimub ilma kasutajakontota. Isikuandmetega saab tutvuda teenusepakkuja vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine.

Teenuse pakkumise sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.